Logo Finance in onderwijsFinance in het Onderwijs is het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO).

Centraal staat het thema: Stabiel financieel leiderschap in uitdagende tijden.
Vanwege de vele ontwikkelingen in het onderwijs is flexibiliteit vereist. Flexibiliteit ten aanzien van het beleid en dus ook van de financiële professional. Maar hoe breng je dit in de praktijk? Hoe ziet financieel leiderschap er anno 2014 uit? Discussieer mee over deze en andere uitdagingen tijdens het jaarcongres.

Subthema’s zijn:
Het beleidsinstrumentarium voor de toekomst
– Meerjaren-koers uitzetten met ruimte voor flexibiliteit
– Het belang van scenario analyse: modellen voor groei en krimp
– Innoveren met minder middelen

Financieel management & het waarborgen van continuïteit
– Risicobeheersing & kwaliteitsbeleid
– Samenwerking loont

Keynote sprekers :

Prof. dr. Marc Vermeulen, Academic Director Strategy, Innovation & Governance, TiasNimbas Business School

Dr. Henno Theisens, Lector Public Management, De Haagse Hogeschool

Richard Goldstein, Voorzitter Onderwijsgroep, PWC

Finance in het Onderwijs is van belang voor portefeuillehouders financiën binnen het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Tot de doelgroep behoren schoolbesturen, algemeen directeuren /schoolleiders (leden van de medezeggenschapsraad), leden van de Raad van Toezicht, directeuren van de financiële afdeling, administratiekantoren, afdeling planning & control, en adviseurs.

Naar de website >

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!