Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Het Rijk verdeelt het geld over twee tranches: 100 miljoen euro nog dit jaar, 260 miljoen euro volgend jaar.
De eerste tranche moet in cofinanciering worden aangevraagd. Als de gemeente een subsidieaanvraag doet voor aanpassingen voor het binnenklimaat op een school, wordt 30 procent gefinancierd door het Rijk. Het schoolbestuur en de gemeente moeten 70 procent bijleggen.
Ongeveer 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen.
Het RIVM adviseert om in ieder geval de huidige regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. “De scholen die daaraan nog niet voldoen, zijn verplicht dit aan te pakken. Wij ondersteunen ze daarbij”, zegt minister Slob van Onderwijs. Hij heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen onder leiding van Doekle Terpstra gevraagd scholen hierbij te helpen en in kaart te brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.
Volgens het Coördinatieteam voldoet 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas. 11 procent voldoet nog niet. Het gaat hier om 777 locaties waar technische aanpassingen nodig zijn.
De PO-Raad en VO-raad pleiten voor vervolgonderzoek naar de ventilatie op scholen, omdat het onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam (LCVS) op Scholen volgens hen geen representatief beeld geeft.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!