Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie. Eén van de onderdelen van dat financiële toezicht is het toezicht op de financiële continuïteit: de vraag of een schoolbestuur/instelling financieel gezond is aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Lees meer…