De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt voor om een extra overgangsbepaling op te nemen, die het mogelijk maakt om een overgang van ‘kosten van groot onderhoud via een voorziening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ eveneens prospectief te verwerken.

Het is voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019, niet langer toegestaan om kosten van groot onderhoud aan materiële vaste activa direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken. Wat blijft bestaan is de mogelijkheid voor verwerking van deze kosten in de boekwaarde van het actief of via de onderhoudsvoorziening. De overgang van het direct verwerken van de kosten van groot onderhoud in de winst-en-verliesrekening naar één van de twee andere verwerkingswijzen moet worden behandeld als een stelselwijziging. In RJ 212.805 is een overgangsbepaling opgenomen die het mogelijk maakt om de stelselwijziging van ‘kosten van groot onderhoud direct in de winst-en-verliesrekening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ prospectief te verwerken, in afwijking van hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt voor om naast de overgangsbepaling in RJ 212.805 een additionele overgangsbepaling in RJ 212.807 op te nemen. Deze maakt het mogelijk een overgang van ‘kosten van groot onderhoud via een voorziening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ eveneens prospectief te verwerken. De achtergrond van deze overgangsbepaling is dat diverse rechtspersonen willen overgaan van een voorziening voor groot onderhoud naar het verwerken van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief. Deze rechtspersonen ervaren dat het complex is om deze stelselwijziging retrospectief te verwerken. De RJ wil het verwerken van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief faciliteren en stelt daarom deze additionele overgangsbepaling voor. De RJ stelt voor om de wijzigingen van kracht te laten zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!
Ik wil informatie ontvangen over:

You have Successfully Subscribed!