Primair Onderwijs

Nieuws en wetenswaardigheden rondom financiën

in het primair onderwijs

Welkom bij schoolfinanciën voor het primair onderwijs

Schoolfinanciën is dé nieuwssite voor directies, bestuurders, toezichthouders en administratiekantoren in het onderwijs. Ontwikkelt en aangeboden door Horlings Onderwijs Accountants. We verzamelen voor u interessant nieuws, wetenswaardigheden en delen met u onze kennis over schoolfinanciën.

Ligt uw focus op het voorgezet onderwijs? Klik dan op de button hieronder.

Vereenvoudiging bekostiging

Basisscholen krijgen in de toekomst één basisbedrag per school en per leerling. Ook zal de volledige bekostiging straks op kalenderjaarbasis worden vastgesteld en uitgekeerd. De teldatum komt te liggen op 1 februari in het voorgaande kalenderjaar. De vereenvoudiging...

Lees meer

Eén wet voor ‘openbaar’ en ‘bijzonder’ personeel

Over een klein jaar, op 1 januari 2020, treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf die datum vallen werknemers van besturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private...

Lees meer

Maak met onze tool een compleet bestuursverslag

Bestuursverslagen worden steeds dikker en dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Horlings heeft een tool ontwikkeld om u hierbij te helpen. Deze tool slaat een brug tussen de onlangs ontwikkelde handreiking voor het maken van een bestuursverslag, en de verplichte...

Lees meer

Geld voor onderwijs aan (hoog)begaafden

Het ministerie van OCW wil het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een stimulans geven. In het regeerakkoord is hiervoor structureel € 15 miljoen extra uitgetrokken. Dit geld wordt via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Om te komen tot een goede besteding...

Lees meer

Wijziging Regeling beleggen, lenen en derivaten

De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is gewijzigd. Deze gewijzigde regeling is ook al in de Staatscourant gepubliceerd. Daardoor kunnen instellingen (weer rechtmatig) lenen bij onder andere gemeenten, pensioenfondsen en verzekeraars. Het uitgangspunt...

Lees meer

Dashboard geeft inzicht in cijfers collega-besturen

Een nieuw dashboard geeft schoolbesturen inzicht in de meerjarige financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse, door OCW bekostigde onderwijsinstellingen. De gegevens komen uit de informatie die besturen jaarlijks bij DUO aanleveren. Met dit...

Lees meer

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Aanmelden nieuwsbrief:

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

Horlings onderwijsaccountants

Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

 

CONTACT?

T: 020 5700 200
E: onderwijs@horlings.nl
horlings-onderwijsaccountants.nl

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!
Ik wil informatie ontvangen over:

You have Successfully Subscribed!